BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ – 2023 - CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

           Căn cứ Kế hoạch số 2100/KH-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch bồi dưỡng quản lý, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo TpHCM năm 2023 đồng thời nhằm xây dựng hệ thống quản lý học tập trực tuyến, thực hiện tiến trình Chuyển đổi số toàn ngành giáo dục theo yêu cầu số hóa trong ứng dụng quản lý, hoạt động giảng dạy, chuyên môn…, vào lúc 13g30, thứ Bảy, ngày 05/08/2023 Ban Lãnh đạo trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn Hè 2023 cho toàn thể CB - GV - NV nhà trường.

 

   

 

 

          Kết hợp với chuyên viên phụ trách K12Online của Viettel qua hình thức tập huấn trực tuyến, các CB - GV - NV đã thực hiện thao tác thực hành trên phần mềm và được hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý học và thi trực tuyến K12Online, bao gồm: Hướng dẫn tổng thể và tạo bài giảng, thời khóa biểu…

          Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn Hè là hoạt động thường niên của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký, giúp các thầy cô cập nhật kiến thức chuyên môn chuẩn bị đón năm học mới.

 

                                                                                       BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop