ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

        Căn cứ Điểm 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; thực hiện Công văn số 457-CV/QU ngày 05/4/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020; thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐU, Chi bộ Trường TiH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký  đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 vào lúc 15g00, Thứ 7 ngày 5 tháng 8 năm 2017.

 

Thầy Phan Văn Thanh - Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ nhà trường

phát biểu trước Đại hội

 

       

         Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2017 - 2020 được tổ chức chu đáo, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

         Việc thảo luận đóng góp ý kiến vào Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 cũng được tổ chức tốt; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm; nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

         Đại hội cũng bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí tiêu biểu của Chi bộ về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, có sức khỏe và có khả năng lãnh đạo Chi bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết Đại hội cấp trên nhằm xây dựng một chi bộ trường Trương Vĩnh Ký trong sạch, vững mạnh.

 

 

Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

 

     

     

     

     

 

Tác giả: Ban biên tập

Nguồn tin: trường Trương Vĩnh Ký

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop