ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 - 2021

             Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; thực hiện phân công của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức Đại Hội Liên Đội Điểm năm học 2020- 2021; thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 01 HD/HĐĐ ngày 25/9/2020 của Hội đồng đội Quận 11 về  hướng dẫn tổ chức Đại hội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các liên đội, chi đội trên địa bàn quận; nhằm tạo môi trường cho Đội viên và tập thể Liên đội thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu và rèn luyện cho bản thân trong năm học mới đồng thời đánh giá công tác Đội ở năm học 2020-2021 và đề ra phương hướng hoạt động về phong trào Đội trong năm học 2020-2021, chọn và bầu ra Ban Chỉ Huy Liên Đội ở năm học 2020-2021 để lãnh đạo phong trào của Liên Đội, vào lúc 14g00 ngày thứ năm ngày 16/10/2020, Đại Hội Liên Đội năm học 2020-2021 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã được tổ chức .

 

Đồng chí Lý Thành Trung - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban thanh niên trường học Quận 11 – Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 11

góp ý báo cáo Đại hội và phát biểu chỉ đạo

 

         Tham dự Đại hội có Đồng chí Lý Thành Trung - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban thanh niên trường học Quận 11 – Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 11, thầy Phan Văn Thanh -  Hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Xuân Giáp – Phó tổng chủ nhiệm, Trợ lý Thanh niên, cô Đặng Thị Ngọc - Tổng phụ trách đội, GVCN lớp và hơn 50 học sinh là đại biều học sinh khối 3-4-5.

 

Thầy Phan Văn Thanh -  Hiệu trưởng nhà trường phát biểu và tiếp nhận ý kiến của Hội đồng đội

 

          Sau phần trình bày Dự thảo báo cáo kết quả công tác của nhiệm kỳ 2019-2020 và phương hướng hoạt động công tác đội trong nhiệm kỳ 2020-2021 của Đoàn Chủ tịch, các đội viên đã phát biểu đóng góp cho văn kiện. Đại hội cũng đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp trên và bầu BCH liên đội mới.

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Tác giả: Ban Biên tập

Nguồn tin: Trường Trương Vĩnh Ký

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop