HỘI NGHỊ CMHS LẦN 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

        Thực hiện tốt Luật Giáo dục năm 2019 và Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban Đại diện CMHS đồng thời tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của các lực lượng trong và ngoài nhà trường về hoạt động của BĐD CMHS, trường TH, THCS và THPT Trương vĩnh Ký đã tổ chức phiên họp PHHS - hình thức trực tuyến - nhằm Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện của các em học sinh trong Học kỳ I, nêu ra Phương hướng – Nhiệm vụ năm học ở Học kỳ 2 đến các vị cha mẹ học sinh.

Thời gian tiến hành Hội nghị:

- Cấp Tiểu học: Từ 08g00 đến 09g00, thứ bảy, ngày 23/01/2021

- Cấp Trung học: Chủ nhật, ngày 24/01/2021

+ Từ 08g00 đến 09g00: Gồm 30 lớp khối 6-7-8-9 và lớp 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A10, 10A12 cơ sở trịnh Đình Trọng và 19 lớp từ khối 6 đến khối 12 cơ sở Bành Văn Trân.

+ Từ 09g30 đến 10g30: Gồm 32 lớp khối 11-12 và các lớp 10A14, 10A16, 10A18, 10A20, 10A22 cơ sở trịnh Đình Trọng.

      Trong Hội nghị, các thầy cô giáo viên chủ nhiệm đã chuyển đến quý CMHS những thông tin thiết thực, cụ thể về tình hình học tập, rèn luyện của các em học sinh, giải thích rõ ràng những ý kiến thắc mắc, quan tâm của phụ huynh học sinh trong hoạt động giáo dục chung của nhà trường.

      Hội nghị CMHS lần 2 được tổ chức nghiêm túc, chu đáo, trang trọng, dân chủ, công khai và đúng Điều lệ Ban Đại diện CMHS.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI HỌP

 

    

    

    

    

 

                                                                                                                                              BAN BIÊN TẬP

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop
Tuyển sinh trực tuyến