NGÀY HỌC ĐẦU TIÊN SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2022

 

            Căn cứ Công văn số 4491/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 3885/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện hoạt động chuyên môn thích ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và căn cứ vào thông báo cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập trực tiếp, và công tác phòng, chống dịch Covid-19; Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký tổ chức dạy học trực tiếp sau Tết Nguyên đán năm 2022 cho học sinh các khối Tiểu học, trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo tình hình thực tế.

 

Thầy Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu chúc mừng năm mới, nhắc nhở các em học sinh tuân thủ triệt để nguyên tắc 5K

 

           Mở đầu buổi chào cờ đầu tiên sau tết Nguyên đán, thầy Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có lời phát biểu chúc mừng năm mới, nhắc nhở các em học sinh tuân thủ triệt để nguyên tắc 5K – An toàn phòng chống dịch, tạo cho học sinh một tâm thế học tập tốt hơn trong trạng thái bình thường mới.

           Buổi chào cờ đầu tuần kết thúc trong niềm vui được đến trường học tập của các em học sinh và hướng đến những điều tốt đẹp ở tương lai./.

 

     

 

BAN BIÊN TẬP

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop