Tin tức

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ NĂM 2023

29/07/2023

Căn cứ Kế hoạch số 2100/KH-SGDDT ngày 05 tháng 05 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch bồi dưỡng, quản lý giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Kế hoạch năm học, vào lúc 13g30, thứ Bảy, ngày 29 tháng 07 năm 2023 tại...

Xem tiếp 

HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH - LẦN 3 NĂM HỌC 2022 - 2023

21/05/2023

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019 và Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ Ban Đại diện CMHS đồng thời thảo luận, lấy ý kiến, tìm ra các giải pháp phối hợp, nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh một cách toàn diện,...

Xem tiếp 

LỄ TRƯỞNG THÀNH VÀ TRI ÂN NĂM HỌC 2022 – 2023

07/05/2023

Nhằm giáo dục học sinh về truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn”, khắc sâu lòng biết ơn những người đã nuôi nấng, dạy dỗ các em trưởng thành về mặt tri thức và nhân cách đồng thời lưu lại những kỷ niệm...

Xem tiếp 
backtop