Tin tức - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tin tức - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tin tức - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tin tức - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tin tức - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ
Tin tức - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ
Trang chủ Tin tức

Tin tức

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày đăng: 11:53 28-10-2020
Căn cứ Văn bản số 976/GDĐT-TH ngày 21/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 về Hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2020-2021; Căn cứ Kế hoạch số 321/KH-TVK ngày 05/10/2020 của Trường TH, THCS, THPT...

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG" NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày đăng: 09:37 26-10-2020
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục...

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày đăng: 16:57 17-10-2020
Nhằm kiện toàn lại tổ chức Đoàn Thanh niên của trường Trương Vĩnh Ký theo qui định điều lệ Đoàn, thực hiện theo đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ cũng như qui trình tổ chức của Đoàn cấp...

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày đăng: 17:05 16-10-2020
Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; thực hiện phân công của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức Đại Hội Liên Đội Điểm năm học 2020- 2021; thực hiện theo...

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "TÌNH YÊU THƯƠNG" NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày đăng: 12:02 05-10-2020
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục...

HỌC SINH TIỂU HỌC VUI ĐÓN TRUNG THU NĂM HỌC 2020– 2021

Ngày đăng: 18:35 01-10-2020
Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021; Kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2020-2021 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đồng thời nhằm giúp cho các em học sinh hiểu rõ ý...

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC: 2020 – 2021

Ngày đăng: 10:57 27-09-2020
Căn cứ theo Điều lệ BĐD CMHS - Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ vào danh sách đề cứ - ứng...

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021 CHỦ ĐỀ "TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ"

Ngày đăng: 10:40 21-09-2020
Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2020-2021; Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về...
Kế hoạch năm học
  • NĂM HỌC 2020 - 2021
  • .....................
  • Hội nghị CMHS khối 12 lần 3 (trực tuyến) ngày Chủ nhật 11/04/2021
Tin tức - Sự kiện
Lịch
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Icon 028.39742324
Văn phòng BVT
028.38638103 - 028.38638104
Văn phòng TĐT
028.39742324 - 028.39742325
Liên kết website
backtop