Tin tức

Thông báo về đăng ký tuyển sinh và liên hệ nhà trường

10/07/2021

Thực hiện Công văn số 2008/SGDĐT-CTTT ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong cơ sở giáo...

Xem tiếp 

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2020 - 2021

21/04/2021
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021; - Giúp học sinh biết ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10-3 âm lịch hằng năm và ý nghĩa của ngày giỗ tổ. Qua đó, giáo dục các em lòng biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. - Giáo dục cho học sinh về truyền thống...
Xem tiếp 
backtop