TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI NĂM HỌC 2021 - 2022

         

            Căn cứ Công văn số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 nãm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức  học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành  phố Hồ Chí Minh, căn cứ Công vãn số 3427/SGDDT-CTTT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo duc và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định 3900/QD-UBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hậu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, căn cứ Công văn số 3456/SGDDT-CTTT ngày 02 tháng 12 nãm 2021 của Sở Giáo duc và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Bô Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch CoVID-19; căn cứ Công vãn so 9038/SYT-NVY ngày 03 tháng 12 nãm 2021 của Sở Y tế  về hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch Covid trongh trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, người lao động tại sơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; hôm nay, vào lúc 15g00 ngày 08/12/2021, Ban Lãnh đạo trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký triển khai nội dung tập huấn phòng chống dịch cho CB-GV-NV nhà trường.

 

Bác sĩ Nguyễn Trung Tính – Phụ trách truyền thông bệnh viện Q.10, chia sẽ cách trang bị dụng cụ bảo hộ và test nhanh Covid

 

           Tham dự buổi tập huấn có bác sĩ Nguyễn Trung Tính – Phụ trách truyền thông bệnh viện Quận 10 và các thầy cô trong BLĐ, GVCN khối 1-9-12 và các CB- NV nhà trường.

           Mở đầu buổi tập huấn, cô Quách Thị Thanh Tâm – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện Ban Giám hiệu đã phát biểu chỉ đạo và triển khai công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.  Tiếp theo chương trình là phần hướng dẫn thực hiện test nhanh COVID-19 và giải đáp, trả lời thắc mắc của chúng ta do Bác sĩ Nguyễn Trung Tính thực hiện.

 

     
     
     
     

 

         Sau cùng là phần giải đáp, trả lời thắc mắc của quý thầy cô tham gia tập huấn. Buổi tập huấn kết thúc lúc 16g30 cùng ngày.

 

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop