TẬP HUẤN VÀ KIỂM TRA XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 2018

  • Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BYT Về Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…
  • Căn cứ thông tư số 15/2012/TT-BYT về Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  • Căn cứ thông tư số 47/2014/TT-BYT về hướng dẫn quản lý An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
  • Căn cứ theo  quy chế công tác của  GV-CB-CNV.

        Ngày 14/07/2018, Ban Lãnh đạo nhà trường đã tổ chứ buổi Tập huấn và kiểm tra xác nhận kiến thức VSATTP cho nhân viên tổ căn tin và bếp ăn 2 cơ sở năm học 2018 – 2019.

 

Anh Hồ Quốc Khánh - Chuyên viên Phòng Thông tin Giáo dục Truyền thông,

Ban Quản lý ATTP Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề về ATTP.

 

        Tham dự buổi tập huấn có ông Hồ Quốc Khánh  và Phương Trọng Trí -  Chuyên viên phòng Giáo dục truyền thông – Ban quản lý ATTP Tp. Hồ Chí Minh. Buổi tập huấn là chuyên đề về An toàn thực phẩm và sau đó là phần kiểm tra xác nhận kiến thức VSATTP cho nhân viên căn tin và bếp ăn 2 cơ sở .

        Nội dung buổi tập huấn tập trung vào tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm, các mối nguy trong thực phẩm, điều kiện và phương pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, tiêu dùng,…), thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức về thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt (GHP), phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) và những kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm….

         Kết thúc buổi tập huấn là kiểm tra xác nhận kiến thức VSATTP và đã thành công tốt đẹp.

 

   

   

   

 

Tác giả: Ban Biên tập

Nguồn tin: Trường Trương Vĩnh Ký

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop
Tuyển sinh trực tuyến