THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP NĂM

 

        Căn cứ Công văn 649/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thông báo 148/TB-TVK ngày 07 tháng 03 năm 2023 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký về Triển khai tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và Giáo dục kỹ năng nghề nghiệp cấp Trung học phổ thông đồng thời nhằm giúp các thầy cô giáo viên chủ nhiệm nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường, vào ngày thứ Bảy, 18 tháng 03 năm 2023, 30 giáo viên chủ nhiệm trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã tham gia chuyên đề Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Giáo dục kỹ năng nghề nghiệp tại trường Đại học Hoa Sen, số 8, Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

       Buổi tập huấn đã cung cấp những thông tin cần thiết, bổ ích, bồi dưỡng cho giáo viên nhà trường kiến thức chuyên đề về công tác hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ bồi dưỡng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hướng nghiệp học sinh cấp Trung học phổ thông, qua đó giúp giáo viên nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, tổ chức tốt các hoạt động nhằm tư vấn kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, gắn kết giáo dục phổ thông và giáo dục đại học.

 

                                                                                            BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop