Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký

Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký

Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký

Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký

Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký
Bảng tin trường Trương Vĩnh Ký
Trang chủ Tin tức THÔNG BÁO THÔNG BÁO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 03/05/2020

THÔNG BÁO HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 03/05/2020

CHÌ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ THÔNG BÁO

Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

       

       Căn cứ Công văn số 1420/UBND-VX ngày 18 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh Covid-19;
       Căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 4 năm 2020;


       Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký thông báo: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020.

       Nhà trường trân trọng thông báo đến CB-GV-NV và quý PHHS toàn trường./.

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                               (Đã ký)

                                                                              ThS. Phan Văn Thanh

 

Tin tức khác

Kế hoạch năm học
  • NĂM HỌC 2020 - 2021
  • .....................
  • Từ thứ hai ngày 10/05/2021, học sinh khối 9 và 12 đến trường học bình thường, các khối còn lại học t
Tin tức - Sự kiện
Lịch
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Icon 028.39742324
Văn phòng BVT
028.38638103 - 028.38638104
Văn phòng TĐT
028.39742324 - 028.39742325
Liên kết website
backtop