THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017

1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2017 của các Tổ, bộ phận

1.1. Tổ Chủ nhiệm, Tiểu học: Nghỉ tết từ ngày Chủ nhật 22/01/2017 (25 Tết) đến hết ngày Thứ bảy 04/02/2017 (mùng 08 Tết).

1.2. Tổ QNKTX: Nghỉ từ ngày thứ Hai 23/01/2017 (26 tết) đến 12g00 ngày Chủ nhật 05/02/2017 (mùng 09 Tết).

1.3. Khối HC-QT: Nghỉ từ ngày thứ Hai 23/01/2017 (26 tết) đến hết chủ nhật 05/02/2017 (mùng 09 Tết).

1.4. Tổ QTTSTB – Bộ phận Bảo Trì: Nghỉ từ ngày thứ Hai 23/01/2017 (26 tết) đến hết ngày thứ Bảy 04/02/2017 (mùng 08 Tết) mỗi nhân viên bảo trì phải thực hiện nghĩa vụ trực tết theo lịch được phân công.

1.5. Tài xế: Nghỉ từ ngày thứ Tư 25/01/2017 (28 Tết) đến hết Chủ nhật 05/02/2017 (mùng 09 Tết).

1.6. Bộ phận Bảo vệ: Nghỉ từ chủ nhật 22/01/2017 (25 tết) đến hết ngày thứ Bảy 04/02/2017 (mùng 08 Tết), trực theo lịch được phân công.

1.7. Bộ phận Phục vụ: Nghỉ từ thứ Hai 23/01/2017 (26 tết) đến hết ngày thứ Bảy 04/02/2017 (mùng 08 Tết) thực hiện nghĩa vụ trực theo lịch được phân công.

2. Kế hoạch trước, sau Tết Nguyên Đán các tổ, bộ phận

2.1. Tổ Tiểu học

 • Ngày thứ Bảy 21/01/2017 (24 Tết):
 • 06g45: Tham dự lễ sơ kết học kỳ I;
 • 09g30: Tham dự buổi họp hội đồng sư phạm tại hội trường lầu 6.
 • 11g30: Tham dự Tiệc tại lầu 6
 • Ngày Chủ nhật 05/02/2017 (mùng 9 tết): Giáo viên có mặt tại trường từ 14g00 – 17g00; Cô Ph.Mai triển khai công tác nhận bàn giao CSVC rõ ràng, chi tiết và công việc sau nghĩ tết đến các GVCN khối Tiểu học.

2.2. Tổ Chủ nhiệm

 • Ngày thứ Bảy 21/01/2017 (24 Tết):
 • 09g30: Tham dự buổi họp hội đồng sư phạm tại hội trường lầu 6.
 • 11g30: Tham dự tiệc tại hội trường lầu 6
 • 13g30: Sau lễ sơ kết học kỳ I, bàn giao cơ sở vật chất có biên bản ký nhận với tổ bảo trì trước khi nghỉ Tết.
 • Ngày Chủ nhật 05/02/2017 (mùng 9 tết): Giáo viên có mặt tại trường từ 14g00 đến 17g00 ; Tổng Chủ nhiệm và Phó Tổng Chủ nhiệm triển khai công tác, nhận bàn giao cơ sở vật chất và công việc sau nghỉ tết đến các GVCN từng lớp ;

2.3. Tổ QNKTX              

 • Ngày thứ Bảy 21/01/2017 (24 Tết):
 • 9g00: Sau lễ sơ kết học kỳ I, giải quyết cho học sinh ra về;
 • 9g30: Tham dự buổi họp hội đồng sư phạm tại hội trường lầu 6.
 • 11g30:Tham dự tiệc tại lầu 6
 • Ngày Chủ nhật 22/01/2017 (25 tết):
 • 8g30: Tham dự buổi họp sơ kết học kỳ I, triển khai công tác quản lý nội trú tháng 02,03 tại phòng họp – CS TĐT;
 • 10g00: Kiểm tra và bàn giao cơ sở vật chất có biên bản ký nhận với bộ phận Bảo trì trước khi nghỉ Tết.
 • Ngày Chủ nhật 05/02/2017 (mùng 09 Tết): có mặt lúc 12g00 nhận bàn giao cơ sở vật chất và tiếp nhận học sinh trở lại nội trú lúc 14g00.

2.4. Khối HC-QT

 • Ngày thứ Bảy 21/01/2017 (24 Tết):
 • Sáng 6g45: Tổ chức lễ sơ kết học kỳ I.

              9g30: Tổ trưởng, tổ phó các bộ phận tham dự buổi họp hội đồng sư phạm tại hội trường lầu 6. Nhân viên làm việc bình thường.

            11g30: tham dự tiệc tại lầu 6

 • Chiều: 14g30: Tham dự buổi họp sơ kết học kỳ I, triển khai công tác khối HC-QT tháng 02,03 tại phòng họp – CS TĐT
 • Ngày Chủ nhật 22/01/2017 (25 tết):
 • Làm việc bình thường, hoàn tất báo cáo tổng kết và kế hoạch công tác sau tết và kế hoạch tháng 02,03/2017;
 • Tất cả các thành viên  dọn dẹp vệ sinh máy tính làm việc, sắp xếp hồ sơ gọn gàng và bàn giao cơ sở vật chất;
 • Chủ nhật 05/02/2017 (mùng 09 Tết): A. Bình, A. Hải, A. Hiệu, A. Vũ, T. Giáp, C. Hòa và NV kỹ thuật 2 cơ sở có mặt lúc 07g00 để kiểm tra hệ thống mạng, hệ thống máy tính các phòng ban, phòng vi tính. Kiểm tra tình hình nhân sự bộ phận phục vụ, bảo trì, bảo vệ trở lại công tác;
 • Thứ hai ngày 06/02/2017 (mùng 10 tết): Tất cả nhân viên trở lại làm việc bình thường.

 

 

Quận 11, ngày 09 tháng 01 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop