THÔNG BÁO NGHỈ LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

 

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

 

       

           Căn cứ kế hoạch hoạt động của nhà trường;

           Ban Lãnh đạo trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký thông báo lịch nghĩ lễ ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 01/5 năm học 2023 – 2024 của học sinh toàn trường như sau

 

NGHĨ LỄ TỪ THỨ HAI, NGÀY 29/04/2024 ĐẾN HẾT THỨ TƯ NGÀY 01/5/2024

 

          Nhà trường xin thông báo đến toàn thể quý Cha mẹ học sinh, học sinh toàn trường và CB-GV-NV được biết./.

 

BAN LÃNH ĐẠO

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop