THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018 - 2019

 

      

 

        Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông;

        Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2017-2018;

        Căn cứ theo công văn 1015/GDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành ngày 30/3/2017 về việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2017 – 2018;     

        Trường TH, THCS và THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ quy trình về việc Tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

 

Bộ phận tư vấn tuyển sinh

1. Đăng ký xét tuyển:

- PHHS nộp học bạ photo của học sinh đã được trường cũ ghi đầy đủ điểm số các môn, học lực, hạnh kiểm cả năm và được BGH ký tên đóng dấu;

- Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ theo Học bạ để  xét duyệt  → Bộ phận tuyển sinh thông báo kết quả cho CMHS (kỳ hạn 3 ngày).

- Trường hợp hồ sơ được duyệt, bộ phận tuyển sinh hẹn ngày đưa học sinh đến khảo sát về tâm lý và sức khỏe;

- Nếu Đạt, PHHS nhận giấy báo tiếp nhận và làm thủ tục đăng ký.

 

2. Về độ tuổi: Tuổi của học sinh được căn cứ theo Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

Cấp THPT

Lớp

Tuổi

Năm sinh

Lớp

Tuổi

Năm sinh

Lớp

Tuổi

Năm sinh

1

6

2012

6

11

2007

10

15

2003

2

7

2011

7

12

2006

11

16

2002

3

8

2010

8

13

2005

12

17

2001

4

9

2009

9

14

2004

 

 

 

5

10

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp đang xét tuyển được giảm hoặc tăng, căn cứ vào tuổi của năm học trước.

-     Học sinh thuộc diện Dân tộc thiểu số, học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài về nước, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

-    Trường hợp học thiếu tuổi học sinh, phải có Giấy chứng nhận của các cấp có thẩm quyền (Sở GD-ĐT).

 

2. Hồ sơ sau khi được xét duyệt nhập học gồm có:

    + Học bạ chính.

    + Giấy báo tiếp nhận của trường.

    + Giấy chuyển trường.

    + Giấy chứng nhận hoàn thành bậc Tiểu học và TN THCS (dành cho Khối 6&10).

    + Đơn xin nhập học.

    + Giấy báo học phí.

- Một Học bạ đủ chuẩn cần những điều kiện sau:

    + Học sinh phải học liên tục không lưu ban.

    + Học bạ phải được Hiệu trưởng ký tên đóng dấu đầy đủ các năm học.

    + Điểm số được căn cứ theo quy định xét tuyển.

 

 

 

 

 

3. Thời gian nhận hồ sơ và nhập học:

 

STT

Khối lớp

Ngày nhận

hồ sơ

Hạn chót

nhận hồ sơ

Thời gian

sinh hoạt hè

Ngày nhận  lớp

01

Tiểu học

Thứ hai

28/5/2018

Thứ bảy 21/7/2018

01/8/2018 - 11/8/2018

Thứ hai  13/8/2018

02

Khối 9, 12

Thứ hai

28/5/2018

Thứ bảy 23/6/2018

02/7/2018 - 11/8/2018

Thứ hai  13/8/2018

03

Khối 7, 8, 11

Thứ hai

28/5/2018

Thứ bảy 21/7/2018

01/8/2018 - 11/8/2018

Thứ hai  13/8/2018

04

Khối 6, 10

Thứ hai

28/5/2018

Thứ bảy 04/8/2018

15/8/2018

Thứ tư  15/8/2018

 

Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng của 2 cơ sở:

  • CƠ SỞ BVT:   Số 110, Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

                                      Điện thoại:    3.8638.103 – 3.8638.104                    Fax : 3.8638.105

  • CƠ SỞ TĐT:   Số 21, Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

                                      Điện thoại:    3.9742.324 – 3.9742.325                    Fax : 3.9741.792

 

 

 

 

 

                                                                                    Quận 11, ngày 17 tháng 5 năm 2018

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop
Tuyển sinh trực tuyến