TIẾT HỌC NGOÀI LỚP HỌC - VƯỜN SINH HỌC

- Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2017-2018;

- Căn cứ vào chỉ đạo của Hội đồng quản trị thực hiện mô hình “Chương trình rau sạch”

- Nhằm nâng cao nhận biết của học sinh về an toàn vệ thực phẩm trong đó có nhận biết về nguồn rau sạch và xanh;

- Giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học tạo hứng thú cho học sinh khi được tiếp cận mô hình tiết học ngoài lớp học;

- Trang bị cho học sinh các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cá nhân và theo nhóm, biết trân trọng thành quả lao động và biết chăm sóc cây trồng, bảo quản và có ý thức gắn bó, hòa hợp với môi trường thiên nhiên “xanh – sạch - đẹp”.

 

 

Thành quả các lới sau 3 tuần triển khai

 

       

       

   

     

 

Tác giả: Ban biên tập

Nguồn tin: trường Trương Vĩnh Ký

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop