TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA 2 NGOÀI CÔNG LẬP NĂM HỌC 2018 – 2019

Tổ chức họp tổng kết về công tác thi đua,  đề nghị khen thưởng các đơn vị cuối năm học 2018 - 2019;

Rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi đua – khen thưởng năm học và đề xuất khối trưởng cho năm học mới 2019 - 2020.

Báo cáo khối thi đua về tình hình chung và kết quả của các trường trong khối;

Các trường thảo luận cùng trong khối thi đua 2 Ngoài Công lập;

 

NỘI DUNG

  1. Báo cáo tình hình của khối

Qua một năm hoạt động của khối thi đua 2 năm học 2018-2019, khối thi đua 2 các trường ngoài công lập đã hoàn thành nhiệm vụ được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM phân công;

Khối thi đua có 14 trường, các trường đều đăng ký danh hiệu thi đua và đã thực hiện theo bảng giao kết thi đua đã giao kết từ đầu năm học (Họp khối thi đua - lần 1);

Triển khai quy chế hoạt động của Khối thi đua 2 (đã gửi bản dự thảo cho các trường trước khi ký ban hành).

 

 

Thuận lợi

Các đơn vị trong khối nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và cụ thể của Sở GDĐT và chính quyền địa phương cho mọi hoạt động quản lý giáo dục;

Ban Lãnh đạo các trường trong khối có sự đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục theo chủ trương của ngành;

Qua quá trình hoạt động, các trường trong khối đã cơ bản hoàn thành công tác đánh giá thi đua và có sự trao đổi thường xuyên kịp thời theo các tiêu chuẩn của Sở Giáo dục đã hướng dẫn;

Các chương trình hoạt động được triển khai ở lần họp thứ nhất và lần họp thứ hai để các trường trong khối nắm bắt rõ các nội dung và có hướng tổ chức các hoạt động của đơn vị cho phù hợp với tình hình của đơn vị;

Các trường trong khối quan tâm nhiều hơn tới công tác thi đua.

Khó khăn

Bên cạnh các kết quả trên còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như nội dung, biện pháp thực hiện phong trào thi đua chưa linh hoạt. Công tác báo cáo còn nhiều hạn chế vì các đơn vị còn chưa cập nhật được mẫu file báo cáo thi đua theo các hướng dẫn của ngành;

Đối với các trường ngoài công lập có một số khó khăn chung mà hầu hết các trường đều gặp phải, đầu vào không đồng đều, hệ thống pháp lý cho các trường ngoài công lập chưa phù hợp, tỷ lệ giáo viên cơ hữu thấp, …

Các hoạt động thi đua của các đơn vị trong khối còn rời rạc chưa có sự phối, kết hợp nhịp nhàng.

Một số trường nằm ở vị trí địa lý cách xa nhau, việc liên lạc qua lại trực tiếp chủ yếu dựa vào thư điện tử hoặc gọi điện thoại;

 

 

                 2. Chuyên đề: Khối thực hiện 2 chuyên đề

  •  “Vườn rau sạch”
  •  “Một số Ma túy mới ở Việt nam hiện nay”
  • Giúp học sinh có những hiểu biết đầy đủ về ma túy bao gồm các khái niệm chất, loại ma túy và tác hại, nâng cao cảnh giác, chủ động đề phòng những loại ma túy trá hình đang xuất hiện phổ biến và các loại ma túy tổng hợp;
  • Các em nhận thức chủ động tránh xa ma túy mới góp phần ngăn chặn sự tấn công của các loại ma túy vào giới trẻ hiện nay.
  • Giúp giáo viên hiểu biết về các loại ma túy và tác hại của chúng, từ đó giáo viên có biện pháp giáo dục học sinh.

                 3. Bình bầu đơn vị nhận Cờ thi đua Thành phố;

                 4. Bình bầu đơn vị nhận Cờ thi đua Chính phủ.

 

 

Tác giả: Ban Biên tập

Nguồn tin: Trường Trương Vĩnh Ký

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop
Tuyển sinh trực tuyến