TUYỂN SINH 2017 - 2018

1. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

 

STT

Khối lớp

Ngày nhận hồ sơ

Hạn chót

Ngày nhận  lớp

01

Tiểu học

Thứ hai 29/5/2017 

Thứ bảy 22/7/2017

Thứ ba  01/08/2017

02

Khối 9, 12

Thứ hai 29/5/2017 

Thứ bảy 24/6/2017

Thứ hai  03/07/2017

03

Khối 7, 8, 11

Thứ hai 29/5/2017 

Thứ bảy 22/7/2017

Thứ ba  01/08/2017

04

Khối 6, 10

Thứ hai 29/5/2017 

Thứ bảy 05/8/2017 

Thứ ba  15/08/2017

05

Khóa hè các khối

Thứ hai 29/5/2017 

Thứ bảy 24/6/2017

Thứ hai  03/07/2017

 

LƯU Ý:

-  Các lớp hè chỉ dành cho học sinh cũ của trường và học sinh mới đã đăng ký học chính thức năm học 2017 – 2018.

-  Học sinh các khối nhận đồng phục từ ngày 01/06 đến 30/07/2017.

 

2. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH:

-   Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông;

-   Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2017-2018;

-   Căn cứ theo công văn 1015/GDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành ngày 30/3/2017 về việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2017 – 2018,                   

Trường TH, THCS và THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ quy định về việc Tuyển sinh năm học 2017 - 2018 như sau:

2.1. NGUYÊN TẮC CHUNG

2.1.1. Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Hồ sơ, học bạ đầy đủ, không tẩy xóa; nếu sửa chữa phải hợp lệ, có đầy đủ điểm số các môn học theo quy định, lời phê, chữ ký của giáo viên, Hiệu trưởng. Tên trong học bạ, giấy khai sinh phải trùng khớp; Đối với học sinh lớp 6, học bạ cấp Tiểu học phải có xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học.

-  Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp THCS tạm thời (do trường học sinh theo học lớp 9 cấp) đối với học sinh THPT.

Lưu ý:  Đối với học sinh từ khối 6 đến khối 12, môn tiếng Anh, các em phải học  hệ 7 năm. Nếu trường hợp học sinh học môn tiếng Anh hệ 3 năm, phải có ý kiến phê duyệt của Ban Lãnh đạo.

- Các học sinh nhập học phải có Giấy Giới thiệu chuyển trường (các học sinh trong Thành phố phải bổ sung mã số học sinh đầy đủ), đối với học sinh lớp 1 phải đủ tuổi.

- Đối với học sinh ngoài khu vực Tp.HCM, Giấy Chuyển trường hợp lệ phải được cấp thẩm quyền ngành giáo dục duyệt ký:

+ Tiểu học và THCS: Phòng GD-ĐT Quận 11 (Địa chỉ phòng GD-ĐT quận 11: 714 - 716 Hồng Bàng, P.1, Q.11, Tp.HCM).

+ THPT: Sở GD-ĐT Tp.HCM cấp.

- Nếu hồ sơ còn thiếu, gia đình phải làm Giấy Cam kết và bổ túc đúng thời hạn.

- Hạn chót bổ sung hồ sơ, Học bạ, Giấy chuyển trường đối với HS ở Tỉnh ngày 30/8/2017. Phụ huynh chịu trách nhiệm như đã cam kết với nhà trường khi đăng ký.

1.2. Không nhận học sinh

- Lưu ban.

- Thi lại.

- Bị gián đoạn 01 năm hoặc 01 học kỳ.

- Cấp THCS và THPT: học sinh có hạnh kiểm Trung bình; cấp Tiểu học: học sinh Chưa thực hiện đầy đủ.

 - Thiếu tuổi hoặc nhiều tuổi hơn độ tuổi quy định của từng lớp học.

- Bổ túc văn hóa (Giáo dục thường xuyên).

- Học nghề.

2.2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.2.2. Về độ tuổi: Tuổi của học sinh được căn cứ theo Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

Cấp THPT

Lớp

Tuổi

Năm sinh

Lớp

Tuổi

Năm sinh

Lớp

Tuổi

Năm sinh

1

6

2011

6

11

2006

10

15

2002

2

7

2010

7

12

2005

11

16

2001

3

8

2009

8

13

2004

12

17

2000

4

9

2008

9

14

2003

 

 

 

5

10

2007

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp đang xét tuyển được giảm hoặc tăng, căn cứ vào tuổi của năm học trước.

- Học sinh thuộc diện Dân tộc thiểu số, học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài về nước, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

- Trường hợp học thiếu tuổi học sinh, phải có Giấy chứng nhận của các cấp có thẩm quyền (Sở GD-ĐT).

2.2.3. Điều kiện xét tuyển

     - Lớp 1: Được Phó Hiệu trưởng phụ trách Tiểu học khảo sát trực tiếp.

     - Lớp 2, 3, 4, 5

            + Kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành;

            + Các năng lực, phẩm chất đạt Tốt;

     - Lớp 6

            + Kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành;

            + Các năng lực, phẩm chất đạt Tốt;

    -  Từ lớp 7 đến lớp 12:  Điểm học lực cuối năm và hạnh kiểm từ KHÁ trở lên.

*  Ngoài ra nhà trường xét thêm điểm thành phần các môn: TOÁN, LÝ, HÓA, ANH, VĂN...theo quy định cụ thể.

*  Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng của 2 cơ sở:

  • CƠ SỞ BVT:   Số 110, Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

                                      Điện thoại:    3.8638.103 – 3.8638.104                    Fax : 3.8638.105

  • CƠ SỞ TĐT:   Số 21, Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

                                      Điện thoại:    3.9742.324 – 3.9742.325                    Fax : 3.9741.792

 

Quận 11, ngày 25  tháng 05 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop