HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP: TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ – THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

 

         Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2022-2023; Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh đồng thời giáo dục học sinh biết về một số tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện đối với sức khỏe con người cũng như tuyên truyền, giáo dục giúp học sinh biết cách tự bảo vệ bản thân, không thử và sử dụng thuốc lá, ma túy, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ sử dụng thuốc lá trong cuộc sống, trong trường học, vào lúc 7g00 ngày thứ hai 06/02/2023, hoạt động Ngoài giờ lên lớp với chủ đề “TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ – THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ"  do các em học sinh lớp 12 tại 2 cơ sở của nhà trường thực hiện.

 

Thầy Trần Văn Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu

 

     
     

 

             Nội dung buổi hoạt động thêm phần sôi nổi qua các tiết mục văn nghệ minh họa do các em học sinh trường ta biểu diễn.

                                                                                      

     BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop