Chương trình

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

20/10/2021

Do trong điều kiện học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá vì tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện kỳ kiểm tra giữa học kỳ I năm...

Xem tiếp 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

27/05/2021

Chương trình giáo dục bậc Tiểu học:

  • Có bộ Tiêu chuẩn học tập và các tiêu chí đánh giá được chuẩn hóa theo chương trình của Bộ...
Xem tiếp 

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2020 - 2021

21/04/2021
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021; - Giúp học sinh biết ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10-3 âm lịch hằng năm và ý nghĩa của ngày giỗ tổ. Qua đó, giáo dục các em lòng biết ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. - Giáo dục cho học sinh về truyền thống...
Xem tiếp 
backtop