KỂ CHUYỆN VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

       Căn cứ Công văn 855/SGDĐT-VP ngày 01 tháng 03 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện sinh hoạt Chào cờ đầu tuần kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

        Vào thứ hai hàng tuần (Ngày 13, 20, 27/03/2023), tại 2 cơ sở, nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt với chủ đề “Kể chuyện bác hồ với tinh thần tự học”

 

 

     
     

 

           Buổi sinh hoạt giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến trong hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sưu tầm và kể những câu chuyện về đức hy sinh hết lòng vì dân, vì nước, lối sống giản dị, tiết kiệm, ham học hỏi, lòng yêu nước thương dân vô hạn của Bác. Qua đó, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh liên hệ bản thân và thực hiện một việc làm cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác; Đưa phong trào kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một hoạt động văn hóa trong nhà trường.

 

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop