KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

-    Thực hiện chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục rà soát nắm bắt tình hình học sinh giữa năm học để có biện pháp giúp đỡ các học sinh yếu kém, đồng thời theo dõi việc đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh.
-    Nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
-    Tổ chức kỳ kiểm tra đảm bảo: Đúng quy chế, nghiêm túc, chính xác, an toàn, chất lượng.
-    Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019,
Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký lập kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018-2019.

 

Ngày
kiểm tra
Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ tư
10/10/2018
SÁNG 12 VĂN (90 phút) 7g15 → 8g45  
Thứ năm
11/10/2018
SÁNG 12 SỬ (50 phút) 7g15 → 8g05  
ĐỊA (50 phút) 8g15 → 9g05  
GDCD (50 phút) 9g15 → 10g05  
10,11 VĂN (90 phút) 7g15 → 8g45  
LÝ (45 phút) 9g30 → 10g15  
CHIỀU 6,7,8,9 VĂN (90 phút) 13g45 → 15g15  
LÝ (45 phút) 16g00 → 16g45  
Thứ sáu
12/10/2018
SÁNG 10,11,12 TOÁN (90 phút) 7g15 → 8g45  
ANH (60 phút) 9g30 → 10g30  
CHIỀU 6,7,8,9 TOÁN (90 phút) 13g45 → 15g15  
ANH (60 phút) 16g00 → 17g00  
Thứ bảy
13/10/2018
 SÁNG  12 LÝ (50 phút) 7g15 → 8g05  
HÓA (50 phút) 8g15 → 9g05  
SINH (50 phút) 9g15 → 10g05  
10,11 HÓA (45 phút) 7g15 → 8g00  
8, 9 HÓA (45 phút) 8g45 → 9g30  

 

Tác giả: Ban Biên tập

Nguồn tin: Trường Trương Vĩnh Ký

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop