Kiểm tra giữa Học kỳ 2 khối 4-5 năm học 2023 - 2024

 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 KHỐI 4-5 NĂM HỌC 2023 - 2024

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Ghi chú

Ngày thứ sáu 15/03/2024  

Toán lớp 5

- 09g30: Thời gian bắt đầu làm bài.

- 10g10: Thời gian thu bài

Ngày thứ sáu 22/03/2024  

Toán lớp 4

- 09g30: Thời gian bắt đầu làm bài.

- 10g05: Thời gian thu bài

Ngày thứ ba 26/03/2024  

Tiếng Việt lớp 4

- 07g40 đến 08g15: Thời gian kiểm tra Môn viết.

- 08g20 đến 08g55: Thời gian kiểm tra Môn Đọc hiểu.

- 09g30 đến 10g05: Thời gian kiểm tra Môn Đọc TT

Ngày thứ tư 27/03/2024  

Tiếng Việt lớp 5

- 07g40 đến 08g35: Thời gian kiểm tra Môn viết.

- 09g30 đến 10g00: Thời gian kiểm tra Môn Đọc hiểu.

- 10g10 đến 10g45: Thời gian kiểm tra Môn Đọc TT

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop