Kiểm tra giữa Học kỳ 2 khối Trung học năm học 2023 - 2024

 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 KHỐI TRUNG HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

 

Thứ ngày

Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ ba
19/3/2024
Sáng 10,11,12 Ngữ văn (90 phút) 7g30 → 9g00  
Sinh học (50 phút) 9g45 → 10g35 Sinh 10,11 (45 phút)
Chiều 6,7,8,9 Ngữ văn (90 phút) 13g30 → 15g00  
9 Sinh học (45 phút) 15g45 → 16g30  
Thứ tư
20/3/2024
Sáng 10,11,12 Toán (90 phút) 7g30 → 9g00  
Địa lý (50 phút) 9g45 → 10g35 Địa 10,11 (45 phút)
Chiều 6,7,8,9 Toán (90 phút) 13g30 → 15g00  
9 Địa (45 phút) 15g45 → 16g30  
Thứ năm
21/3/2024
Sáng 10,11,12 Vật lý (50 phút) 7g30 → 8g20 Lý 10,11 (45 phút)
12 GDCD (50 phút) 9g15 → 10g05  
10,11 GDKT-PL (45 phút) 9g15 → 10g00  
Chiều 9 Vật lý (45 phút) 13g30 → 14g15  
6,7,8 KHTN (60 phút) 13g30 → 14g30  
6,7,8,9 GDCD (45 phút) 15g15 → 16g00  
Thứ sáu
22/3/2024
Sáng 10,11,12 Lịch sử (50 phút) 7g30 → 8g20 Sử 10,11 (45 phút)
Hóa học (50 phút) 9g15 → 10g05 Hóa 10,11 (45 phút)
Chiều 9 Lich sử (45 phút) 13g30 → 14g15  
Hóa học (45 phút) 15g00 → 15g45  
6, 7, 8 LS-ĐL (60 phút) 13g30 → 14g30  
Thứ bảy
23/3/2024
Sáng 10,11,12 Tiếng Anh (60 phút) 7g30 → 8g30  
6,7,8,9 Tiếng Anh (60 phút) 9g15 → 10g15  

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop