LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 9, 12 Năm học 2023 - 2024

 

 

LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 9, 12
Năm học 2023 - 2024

 

Ngày
kiểm tra
Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ hai
28/8/2023
Sáng 12 Lịch sử (50 phút) 07g30 → 8g20  
Địa lí (50 phút) 08g35 → 9g25  
GDCD (50 phút) 09g55 → 10g45  
9 Tiếng Anh (60 phút) 07g30 → 8g30  
Thứ ba
29/8/2023
Sáng 9, 12 Ngữ văn (90 phút) 7g30 → 9g00  
Vật lí (50 phút) 9g45 → 10g35 Lý 9 (45 phút)
Thứ tư
30/8/2023
Sáng 9, 12 Toán (90 phút) 7g30 → 9g00  
12 Hóa học (50 phút) 9g45 → 10g35  
Thứ năm
31/8/2023
Sáng 12 Tiếng Anh (60 phút) 7g30 → 8g30  
9 Hóa học (45 phút) 7g30 → 8g15  
12 Sinh học (50 phút) 9g15 → 10g05  

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop