LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HKI KHỐI 4, 5 NĂM HỌC 2023-2024

 

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA  HKI KHỐI 4, 5  NĂM HỌC 2023-2024

 

Ngày kiểm tra

Môn kiểm tra

Ghi chú

Ngày thứ ba 7/11/2023

Toán lớp 5

- 09g10: Giờ mở đề

- 09g30: Thời gian bắt đầu làm bài.

- 10g10: Thời gian thu bài

Ngày thứ tư 8/11/2023

Toán lớp 4

- 09g10: Giờ mở đề

- 09g30: Thời gian bắt đầu làm bài.

- 10g10: Thời gian thu bài

Ngày thứ năm 9/11/2023    

Tiếng Việt

lớp 5

 

- 09g10: Giờ mở đề

- 09g30 đến 10g25: Thời gian kiểm tra Môn viết.

- 10g30 đến 10g45: Thời gian kiểm tra Môn Đọc hiểu.

- 14g00- 14g30 : Thời gian kiểm tra Môn Đọc thành tiếng.

Ngày thứ sáu 10/11/2023

Tiếng Việt

lớp 4

 

- 09g10: Giờ mở đề

- 09g30 đến 10g05: Thời gian kiểm tra Môn viết.

- 10g10 đến 10g50: Thời gian kiểm tra Môn Đọc hiểu.

- 14g00 đến 14g30: Thời gian kiểm tra Môn Đọc thành tiếng.

 

     Chú ý:

  • Giáo viên coi kiểm tra có mặt trước 15 phút  để dự mở đề và nhận đề kiểm tra;
  • Ngoài thời gian kiểm tra các lớp học bình thường.

Quận 11, ngày  16  tháng 10  năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Phan Văn Thanh

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop