LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

          Căn cứ công văn số 1055/GDĐT – THCS  ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra giữa HKI cấp THCS năm học 2017-2018;

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018,

          Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

  1. Môn kiểm tra
  • Khối 6, 7, 8, 9, 10, 11: Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học (khối 8, 9, 10, 11).
  • Khối 12: Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD.

     2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 11/10/2017 đến 14/10/2017.

     3. Thời gian làm bài

  • Lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11:

+ Toán, Ngữ văn: 90 phút;

+ Tiếng Anh: 60 phút;

+ Các môn còn lại 45 phút.

             Môn Tiếng Anh: Đề kiểm tra theo hình thức tự luận và trắc nghiệm; Đề kiểm tra các môn còn lại theo hình thức tự luận.

  • Lớp 12:

+ Toán, Ngữ văn: 90 phút;

+ Tiếng Anh: 60 phút;

+ Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân: 50 phút;

             Môn Toán, Tiếng Anh đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn gồm 50 câu; Môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn gồm 40 câu; Môn Ngữ văn đề kiểm tra theo hình thức tự luận.

 

LỊCH KIỂM TRA

 

Ngày
kiểm tra
Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ tư
11/10/2017
SÁNG 12 VĂN (90 phút) 7g15 → 8g45  
Thứ năm
12/10/2017
SÁNG 12 SỬ (50 phút) 7g15 → 8g05  
ĐỊA (50 phút) 8g15 → 9g05  
GDCD (50 phút) 9g15 → 10g05  
10,11 VĂN (90 phút) 7g15 → 8g45  
LÝ (45 phút) 9g30 → 10g15  
CHIỀU 6,7,8,9 VĂN (90 phút) 13g45 → 15g15  
LÝ (45 phút) 16g00 → 16g45  
Thứ sáu
13/10/2017
SÁNG 10,11,12 TOÁN (90 phút) 7g15 → 8g45  
ANH (60 phút) 9g30 → 10g30  
CHIỀU 6,7,8,9 TOÁN (90 phút) 13g45 → 15g15  
ANH (60 phút) 16g00 → 17g00  
Thứ bảy
14/10/2017
 SÁNG  12 LÝ (50 phút) 7g15 → 8g05  
HÓA (50 phút) 8g15 → 9g05  
SINH (50 phút) 9g15 → 10g05  
10,11 HÓA (45 phút) 7g15 → 8g00  
8, 9 HÓA (45 phút) 8g45 → 9g30  

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop