LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 Về Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 2310/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 08 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2021-2022 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký.

Do trong điều kiện học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá vì tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện kỳ kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến phải bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Đối sánh kết quả kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021-2022 và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký lập kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

 

 

Ngày
kiểm tra

Buổi

Khối

Môn (thời lượng)

Thời gian

Ghi chú

Thứ hai
25/10/2021

Sáng

10,11,12

Ngữ văn (90 phút)

7g15 → 8g45

 

Chiều

6,7,8,9

Ngữ văn (90 phút)

13g45 → 15g15

 

Thứ ba
26/10/2021

Sáng

10,11,12

Toán (90 phút)

7g15 → 8g45

 

GDCD (50 phút)

9g30 → 10g20

 

Chiều

6,7,8,9

Toán (90 phút)

13g45 → 15g15

 

GDCD (50 phút)

16g10 → 17g00

 

Thứ tư
27/10/2021

Sáng

10,11,12

Vật lý (50 phút)

7g15 → 8g05

 

Địa lý (50 phút)

9g30 → 10g20

 

Chiều

7,8,9

Vật lý (50 phút)

13g45 → 14g35

 

Địa lý (50 phút)

16g10 → 17g00

 

6

KHTN (50 phút)

13g45 → 14g35

 

Thứ năm
28/10/2021

Sáng

10,11,12

Sinh học (50 phút)

7g15 → 8g05

 

Lịch sử (50 phút)

9g30 → 10g20

 

Chiều

7,8,9

Sinh học (50 phút)

13g45 → 14g35

 

Lịch sử (50 phút)

16g10 → 17g00

 

6

LS-ĐL (50 phút)

13g45 → 14g35

 

Thứ sáu 29/10/2021

Sáng

10,11,12

Tiếng Anh (60 phút)

7g15 → 8g15

 

Hóa học (50 phút)

9g30 → 10g20

 

Chiều

6,7,8,9

Tiếng Anh (60 phút)

13g45 → 14g45

 

8,9

Hóa học (50 phút)

16g10 → 17g00

 

 

Quận 11, ngày 20 tháng 10 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Phan Văn Thanh

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop