LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Năm học 2023 - 2024

 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2023 - 2024

 

Thứ ngày Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ ba
24/10/2023
Sáng 10,11,12 Ngữ văn (90 phút) 7g30 → 9g00  
Sinh học (50 phút) 9g45 → 10g35 Sinh 10,11 (45 phút)
Chiều 6,7,8,9 Ngữ văn (90 phút) 13g30 → 15g00  
9 Sinh học (45 phút) 15g45 → 16g30  
Thứ tư
25/10/2023
Sáng 10,11,12 Toán (90 phút) 7g30 → 9g00  
Địa lý (50 phút) 9g45 → 10g35 Địa 10,11 (45 phút)
Chiều 6,7,8,9 Toán (90 phút) 13g30 → 15g00  
9 Địa (45 phút) 15g45 → 16g30  
Thứ năm
26/10/2023
Sáng 10,11,12 Lịch sử (50 phút) 7g30 → 8g20 Sử 10,11 (45 phút)
Hóa học (50 phút) 9g15 → 10g05 Hóa 10,11 (45 phút)
Chiều 9 Lich sử (45 phút) 13g30 → 14g15  
Hóa học (45 phút) 15g00 → 15g45  
6, 7, 8 LS-ĐL (60 phút) 13g30 → 14g30  
Thứ sáu
27/10/2023
Sáng 10,11,12 Vật lý (50 phút) 7g30 → 8g20 Lý 10,11 (45 phút)
12 GDCD (50 phút) 9g15 → 10g05  
10,11 GDKT-PL (45 phút) 9g15 → 10g00  
Chiều 9 Vật lý (45 phút) 13g30 → 14g15  
6,7,8 KHTN (60 phút) 13g30 → 14g30  
6,7,8,9 GDCD (45 phút) 15g15 → 16g00  
Thứ bảy
28/10/2023
Sáng 10,11,12 Tiếng Anh (60 phút) 7g30 → 8g30  
6,7,8,9 Tiếng Anh (60 phút) 9g15 → 10g15  

 

1. Học sinh K10, 11 không đăng ký học các môn tự chọn Hóa, Sinh, Địa ra về sau khi kết thúc
môn kiểm tra bắt buộc; học sinh K10, 11 không kiểm tra môn Lý, GDKT-PL nghỉ ngày 27/10;
2. Học sinh K10, 11, 12 nghỉ học chính khóa buổi chiều các ngày 24, 25, 26, 27/10/2023;
3. Học sinh K6, 7, 8, 9 nghỉ học chính khóa buổi sáng các ngày 24, 25, 26, 27, 28/10/2023;
4. Học sinh khối 12 dò bài đến 15g20 buổi chiều các ngày 24, 25, 26, 27/10/2023;
5. Các lớp bồi dưỡng HS giỏi ngày 24/10, 26/10, 28/10 nghỉ học;
6. Các lớp phụ khóa nghỉ học từ thứ hai 23/10, lớp thể dục nghỉ học từ thứ ba 24/10;
7. Từ thứ hai ngày 30/10 học sinh toàn trường học bình thường (chính khóa, phụ khóa, thể dục)./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop