LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Năm học 2022 - 2023

 

          Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký.

          Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký lập kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II năm học 2022-2023 như sau:

 

Thứ ngày

Buổi

Khối

Môn (thời lượng)

Thời gian

Ghi chú

Thứ ba
21/3/2023

Sáng

10,11,12

Ngữ văn (90 phút)

7g30 → 9g00

 

Sinh học (50 phút)

9g45 → 10g35

Sinh 10,11 (45 phút)

Chiều

6,7,8,9

Ngữ văn (90 phút)

13g30 → 15g00

 

8, 9

Sinh học (45 phút)

15g45 → 16g30

 

Thứ tư
22/3/2023

Sáng

10,11,12

Toán (90 phút)

7g30 → 9g00

 

Địa lý (50 phút)

9g45 → 10g35

Địa 10,11 (45 phút)

Chiều

6,7,8,9

Toán (90 phút)

13g30 → 15g00

 

8,9

Địa (45 phút)

15g45 → 16g30

 

Thứ năm
23/3/2023

Sáng

10,11,12

Lịch sử (50 phút)

7g30 → 8g20

Sử 10,11 (45 phút)

Hóa học (50 phút)

9g15 → 10g05

Hóa 10,11 (45 phút)

Chiều

8,9

Lich sử (45 phút)

13g30 → 14g15

 

Hóa học (45 phút)

15g00 → 15g45

 

6, 7

KHTN (60 phút)

13g30 → 14g30

 

Thứ sáu
24/3/2023

Sáng

10,11,12

Vật lý (50 phút)

7g30 → 8g20

Lý 10,11 (45 phút)

11,12

GDCD (50 phút)

9g15 → 10g05

GDCD 11 (45 phút)

10

GDKT-PL (45 phút)

9g15 → 10g00

 

Chiều

8, 9

Vật lý (45 phút)

13g30 → 14g15

 

6, 7

LS-ĐL (60 phút)

13g30 → 14g30

 

6,7,8,9

GDCD (45 phút)

15g15 → 16g00

 

Thứ bảy
25/3/2023

Sáng

10,11,12

Tiếng Anh (60 phút)

7g30 → 8g30

 

6,7,8,9

Tiếng Anh (60 phút)

9g15 → 10g15

 

 

* Học sinh K10 không đăng ký học các môn tự chọn Hóa, Sinh, Địa ra về sau khi kết thúc môn kiểm tra bắt buộc; học sinh K10 không kiểm tra môn Lý, GDKT-PL nghỉ ngày 24/03;

* Học sinh K10,11,12 nghỉ học chính khóa buổi chiều các ngày 21, 22, 23, 24/3/2023;

* Học sinh K6, 7, 8, 9 nghỉ học chính khóa buổi sáng các ngày 21, 22, 23, 24, 25/3/2023;

* Học sinh khối 12 dò bài đến 15g20 buổi chiều các ngày 21, 22, 23, 24/3/2023;

* Các lớp phụ khóa, thể dục nghỉ học từ thứ ba 21/3/2023 đến 25/3/2023;

* Từ thứ hai ngày 27/03 học sinh toàn trường học bình thường (chính khóa, phụ khóa, thể dục)./.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop