LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2022 - 2023

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I CẤP THCS
Năm học 2022 - 2023

 

Thứ ngày Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ hai
19/12/2022
Sáng 8,9 GDCD (45 phút) 7g30 → 8g15  
Sinh học (45 phút) 9g00 → 9g45  
Chiều 6,7 GDCD (45 phút) 13g30 → 14g15  
Thứ ba
20/12/2022
Sáng 8,9 Vật lý (45 phút) 7g30 → 8g15  
Địa lý (45 phút) 9g00 → 9g45  
Chiều 6,7 KHTN (60 phút) 13g30 → 14g30  
Thứ tư
21/12/2022
Sáng 8,9 Hóa học (45 phút) 7g30 → 8g15  
Lịch sử (45 phút) 9g00 → 9g45  
Chiều 6,7 LS-ĐL (60 phút) 13g30 → 14g30  
Thứ năm
22/12/2022
Sáng 9 Toán (90 phút) 7g30 → 9g00 Lịch PGD
Chiều 7 Toán (90 phút) 13g30 → 15g00 Lịch PGD
Thứ sáu
23/12/2022
Sáng 8 Toán (90 phút) 7g30 → 9g00 Lịch PGD
Chiều 6 Toán (90 phút) 13g30 → 15g00 Lịch PGD
Thứ hai
26/12/2022
Sáng 9 Ngữ văn (90 phút) 7g30 → 9g00 Lịch PGD
Chiều 7 Ngữ văn (90 phút) 13g30 → 15g00 Lịch PGD
Thứ ba
27/12/2022
Sáng 8 Ngữ văn (90 phút) 7g30 → 9g00 Lịch PGD
Chiều 6 Ngữ văn (90 phút) 13g30 → 15g00 Lịch PGD
Thứ tư
28/12/2022
Sáng 9 Tiếng Anh (60 phút) 7g30 → 8g30 Lịch PGD
Chiều 7 Tiếng Anh (60 phút) 13g30 → 14g30 Lịch PGD
Thứ năm
29/12/2022
Sáng 8 Tiếng Anh (60 phút) 7g30 → 8g30 Lịch PGD
Chiều 6 Tiếng Anh (60 phút) 13g30 → 14g30 Lịch PGD

 

Lưu ý:

1. Các ngày có lịch kiểm tra học sinh nghỉ học (chính khóa, phụ khóa, thể dục);

2. Các ngày không có lịch kiểm tra học sinh học bình thường (chính khóa, phụ khóa, thể dục);

3. Thứ bảy, ngày 24/12/2022 học sinh toàn trường nghỉ học;

4. Từ ngày 30/12/2022 học sinh đi học theo Lịch hoạt động của nhà trường./.

 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I CẤP THPT
Năm học 2022 - 2023

 

Thứ ngày Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ hai
19/12/2022
Sáng 10,11,12 Ngữ văn (90 phút) 7g30 → 9g00  
Thứ ba
20/12/2022
Sáng 10,11,12 Toán (90 phút) 7g30 → 9g00  
Địa lý (50 phút) 9g45 → 10g35 Địa 10,11 (45 phút)
Thứ tư
21/12/2022
Sáng 10,11,12 Lịch sử (50 phút) 7g30 → 8g20 Sử 10,11 (45 phút)
Sinh học (50 phút) 9g15 → 10g05 Sinh 10,11 (45 phút)
Thứ năm
22/12/2022
Sáng 10,11,12 Vật lý (50 phút) 7g30 → 8g20 Lý 10,11 (45 phút)
11,12 GDCD (50 phút) 9g15 → 10g05 GDCD 11 (45 phút)
10 GDKT-PL (45 phút) 9g15 → 10g00  
Thứ sáu
23/12/2022
Sáng 10,11,12 Tiếng Anh (60 phút) 7g30 → 8g30  
Hóa học (50 phút) 9g15 → 10g05 Hóa 10,11 (45 phút)

 

Lưu ý:

1. Học sinh K10 không đăng ký học các môn tự chọn Hóa, Sinh, Địa ra về sau khi kết thúc môn, kiểm tra bắt buộc; học sinh K10 không kiểm tra môn Lý, GDKT-PL nghỉ ngày 22/12;;

2. Học sinh K10,11,12 nghỉ học chính khóa buổi chiều các ngày 19, 20, 21, 22, 23/12/2022;

3. Học sinh khối 12 dò bài đến 15g20 buổi chiều các ngày 19, 20, 21, 22/12/2022;

4. Các lớp phụ khóa, thể dục, nghề 11 nghỉ học từ thứ hai 19/12 đến hết thứ sáu 23/12;

5. Thứ bảy 24/12 HS toàn trường nghỉ học, từ thứ hai ngày 26/12 HS học bình thường theo TKB./.

 

Quận 11, ngày 02 tháng 12 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Phan Văn Thanh

 

 

 

 

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop