LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2022 - 2023

 

-   Căn cứ văn bản số 3995/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đạo tạo về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022 – 2023;

-   Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký.

-   Tổ chức kỳ kiểm tra đảm bảo: Đúng quy chế, nghiêm túc, chính xác, an toàn, chất lượng.

            Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký lập kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ II năm học 2022-2023 như sau:

 

LỊCH KIỂM TRA KHỐI 6 - 7

 

Thứ ngày Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ hai
08/5/2023
Chiều 6 KHTN (60 phút) 13g30 → 14g30  
7 Ngữ văn (90 phút) 13g30 → 15g00 Lịch PGD
Thứ ba
09/5/2023
Chiều 6 Ngữ văn (90 phút) 13g30 → 15g00 Lịch PGD
7 KHTN (60 phút) 13g30 → 14g30  
Thứ tư
10/5/2023
Chiều 6 LS-ĐL (60 phút) 13g30 → 14g30  
7 Toán (90 phút) 13g30 → 15g00 Lịch PGD
Thứ năm
11/5/2023
Chiều 6 Toán (90 phút) 13g30 → 15g00 Lịch PGD
7 LS-ĐL (60 phút) 13g30 → 14g30  
Thứ sáu
12/5/2023
Chiều 6 GDCD (45 phút) 13g30 → 14g15  
7 Tiếng Anh (60 phút) 13g30 → 14g30 Lịch PGD
Thứ bảy
13/5/2023
Chiều 6 Tiếng Anh (60 phút) 13g30 → 14g30 Lịch PGD
7 GDCD (45 phút) 13g30 → 14g15  
           
Chú ý: 1. Giờ GV coi kiểm tra có mặt: Buổi chiều 13g00  
  2. Học sinh khối 6, 7 nghỉ học chính khóa, phụ khóa, thể dục các ngày có lịch kiểm tra;
  3. Từ ngày 15/5/2023 học sinh khối 6, 7 học tập, sinh hoạt theo Lịch hoạt động của nhà trường./.

 

Lưu ý:

1. Học sinh khối 6, 7 nghỉ học chính khóa, phụ khóa, thể dục các ngày có lịch kiểm tra;

2. Từ ngày 15/5/2023 học sinh khối 6, 7 học tập, sinh hoạt theo Lịch hoạt động của nhà trường./.

 

LỊCH KIỂM TRA KHỐI 8

 

Thứ ngày Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ tư
03/5/2023
Sáng 8 Sinh học (45 phút) 7g30 → 8g15  
GDCD (45 phút) 9g00 → 9g45  
Thứ năm
04/5/2023
Sáng 8 Ngữ văn (90 phút) 7g30 → 9g00 Lịch PGD
Hóa học (45 phút) 9g45 → 10g30  
Thứ sáu
05/5/2023
Sáng 8 Vật lý (45 phút) 7g30 → 8g15  
Lịch sử (45 phút) 9g00 → 9g45  
Thứ bảy
06/5/2023
Sáng 8 Toán (90 phút) 7g30 → 9g00 Lịch PGD
Địa lý (45 phút) 9g45 → 10g30  
Thứ hai
08/5/2023
Sáng 8 Tiếng Anh (60 phút) 7g30 → 8g30 Lịch PGD

 

Lưu ý:

1. Học sinh khối 8 nghỉ học chính khóa, phụ khóa, thể dục các ngày có lịch kiểm tra;

2. Từ thứ ba, 09/5/2023 học sinh khối 8 học bình thường theo TKB./.

 

LỊCH KIỂM TRA KHỐI 9

 

Thứ ngày Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ hai
24/4/2023
Sáng 9 Ngữ văn (90 phút) 7g30 → 9g00 Lịch PGD
Hóa học (45 phút) 9g45 → 10g30  
Thứ ba
25/4/2023
Sáng 9 Toán (90 phút) 7g30 → 9g00 Lịch PGD
Địa lý (45 phút) 9g45 → 10g30  
Thứ tư
26/4/2023
Sáng 9 Tiếng Anh (60 phút) 7g30 → 8g30 Lịch PGD
Sinh học (45 phút) 9g15 → 10g00  
Thứ năm
27/4/2023
Sáng 9 Vật lý (45 phút) 7g30 → 8g15  
GDCD (45 phút) 9g15 → 10g00  
Thứ sáu
28/4/2023
Sáng 9 Lịch sử (45 phút) 7g30 → 8g15  

 

Lưu ý:

1. Học sinh khối 9 nghỉ học chính khóa, phụ khóa, thể dục các ngày có lịch kiểm tra;

2. Từ ngày 29/4/2023 học sinh học tập, sinh hoạt theo Lịch hoạt động của nhà trường./.

 

LỊCH KIỂM TRA KHỐI 10-11-12

 

Thứ ngày Buổi Khối Môn (thời lượng) Thời gian Ghi chú
Thứ hai
24/4/2023
Sáng 11,12 Ngữ văn (90 phút) 7g30 → 9g00  
Hóa học (50 phút) 9g45 → 10g35 Hóa 11 (45 phút)
Chiều 10 Ngữ văn (90 phút) 13g30 → 15g00  
Hóa học (45 phút) 15g45 → 16g30  
Thứ ba
25/4/2023
Sáng 11,12 Toán (90 phút) 7g30 → 9g00  
Địa lý (50 phút) 9g45 → 10g35 Địa 11 (45 phút)
Chiều 10 Toán (90 phút) 13g30 → 15g00  
Địa lý (45 phút) 15g45 → 16g30  
Thứ tư
26/4/2023
Sáng 11,12 Lịch sử (50 phút) 7g30 → 8g20 Sử 11 (45 phút)
Sinh học (50 phút) 9g15 → 10g05 Sinh 11 (45 phút)
Chiều 10 Lịch sử (45 phút) 13g30 → 14g15  
Sinh học (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ năm
27/4/2023
Sáng 11,12 Vật lý (50 phút) 7g30 → 8g20 Lý 11 (45 phút)
GDCD (50 phút) 9g15 → 10g05 GDCD 11 (45 phút)
Chiều 10 Vật lý (45 phút) 13g30 → 14g15  
GDKT-PL (45 phút) 15g00 → 15g45  
Thứ sáu
28/4/2023
Sáng 11,12 Tiếng Anh (60 phút) 7g30 → 8g30  
10 Tiếng Anh (60 phút) 9g15 → 10g15  

 

Lưu ý:

1. Học sinh khối 10 không đăng ký học các môn tự chọn Hóa, Sinh, Địa ra về sau khi kết thúc môn kiểm tra bắt buộc; học sinh khối 10 không kiểm tra môn Lý, GDKT-PL nghỉ ngày 27/04;

2. Học sinh khối 11,12 nghỉ học chính khóa buổi chiều các ngày 24, 25, 26, 27, 28/4/2023;

3. Học sinh khối 10 nghỉ học chính khóa buổi sáng các ngày 24, 25, 26, 27/04/23 và buổi chiều 28/04;

4. Học sinh khối 12 dò bài đến 15g20 buổi chiều các ngày 24, 25, 26, 27/4/2023;

5. Các lớp phụ khóa, thể dục, nghề 11 nghỉ học từ thứ hai 24/04/23 đến hết thứ sáu 28/04/23;

6. Từ ngày 29/04/23 học sinh khối 10, 11, 12 học tập, sinh hoạt theo Lịch hoạt động của nhà trường./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop