NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI"

       Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019;
       Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng,
đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh;
       Nhằm giúp HS có nhận thức đúng đắn về hậu quả, tác hại của các tệ nạn xã hội.
       Từ đó có biện pháp phòng ngừa cho bản thân, gia đình và xã hội.

       

 

Phần thuyết trình của lớp 11A12 và 11A20

 

       Vào lúc 7g00, thứ hai ngày 18/03/2019 tại cơ sở TĐT. BLĐ nhà trường đã chỉ đạo thực hiện chương trình Ngoài giờ lên lớp với chủ đề "PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI". Buổi sinh hoạt là phần thuyết trình về các tệ nạn xã hội và các tiết mục văn nghệ được thực hiện bởi  lớp 11A12 và 11A20. 

 

    

    

  

 

Tác giả: Ban Biên Tập

Nguồn tin: Trường Trương Vĩnh Ký

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop