Chương trình

KHỐI TIỂU HỌC THAM QUAN NỘNG TRẠI HAPPY FARM

09/01/2021

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tình yêu thiên nhiên, quý trọng sức lao động và ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, truyền cảm hứng, trân trọng sự kì diệu và hữu dụng của thiên nhiên, từ cây cỏ, vật nuôi… Thông...

Xem tiếp 

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2020 - 2021

17/12/2020

Nhằm xây dựng môi trường để học sinh trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký có thể sử dụng Tiếng Anh, thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng. Với mong muốn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Tiếng Anh thông qua các hoạt động của Câu lạc...

Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "HỘI VUI HỌC TẬP"

14/12/2020
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020 - 2021; - Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; - Giúp học...
Xem tiếp 

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ "DANH NHÂN TRƯƠNG VĨNH KÝ"

04/12/2020
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021; Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm phổ biến, chia sẻ, hướng dẫn những vấn đề mang tính thông tin thời sự, cấp thiết và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho các em học sinh; Giúp học sinh tìm...
Xem tiếp 

HOẠT ĐỘNG MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

22/11/2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký, khối tiểu học đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ huynh học sinh và các đoàn thể trong nhà trường đã tổ chức Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các lớp ngày thứ năm, 19/11/202...

Xem tiếp 
backtop