CHỨNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2020

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ

----------oOo---------

 

 

        Trên cơ sở căn cứ Biên bản Khảo sát sơ bộ ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Đoàn Đánh giá Ngoài trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký và buổi làm việc ngày 20/05/2020 của các thành viên trong Đoàn Đánh giá Ngoài được phân công trách nhiệm về làm việc với trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký; căn cứ quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và Đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tại Tờ trình số 75/TTr-KTKĐCLGD ngày 14 tháng 7 năm 2020 về việc ra quyết định và cấp giấy kiểm định chất lượng giáo dục, ngày 15 tháng 07 năm 2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn – đã ký Quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 1 cho Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký.

      Đây là một vinh dự đáng tự hào của tập thể Hội đồng sư phạm và học sinh nhà trường. Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký sẽ luôn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần vào sự nghiệp giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

 

Tác giả: Ban Biên tập

Nguồn tin: Trường Trương Vĩnh Ký

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop