ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 2021-2022

         

         Thực hiện chỉ đạo của BCH Quận Đoàn về việc tổ chức đại hội Chi đoàn năm 2022, Vào lúc 16g00 ngày thứ năm 31/03/2022, BCH Chi đoàn giáo viên trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ (2021-2022), nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn GV và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, kiểm điểm đánh giá vai trò tập thể lãnh đạo của Ban Chấp hành chi đoàn, giới thiệu nhân sự dự kiến vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội đề ra, tạo đợt sinh hoạt chính trị nâng cao nhận thức của đội ngũ đoàn viên, cán bộ đoàn các cấp về nhiệm vụ của tổ chức Đoàn nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, Đoàn viên, thanh niên trong việc góp phần xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Quận 11 phát triển hơn.

 

Thầy Phan Văn Thanh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

 

         Với yêu cầu đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh, trí tuệ và nguồn lực của Đoàn trong việc nhận định, đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ trước, xác định mục tiêu nội dung và chương trình hành động trong thời gian sắp tới, Ban Chấp hành Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ Đoàn theo quy chế cán bộ Đoàn của BCH Đoàn cơ sở.

 

     
     
     
     
     
     

 

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop