ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯƠNG VĨNH KÝ NHIỆM KỲ 2021 – 2022

       

         Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; thực hiện phân công của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức Đại Hội Liên Đội Điểm năm học 2020- 2021; thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 01 HD/HĐĐ ngày 25/9/2020 của Hội đồng đội Quận 11 về  hướng dẫn tổ chức Đại hội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các liên đội, chi đội trên địa bàn quận; nhằm tạo môi trường cho Đội viên và tập thể Liên đội thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu và rèn luyện cho bản thân trong năm học mới đồng thời đánh giá công tác Đội ở năm học 2021-2022 và đề ra phương hướng hoạt động về phong trào Đội trong năm học 2021-2022, chọn và bầu ra Ban Chỉ Huy Liên Đội ở năm học 2021-2022 để lãnh đạo phong trào của Liên Đội, vào lúc 14g00 ngày thứ năm ngày 29/03/2022, Đại Hội Liên Đội năm học 2021-2022 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã được tổ chức.

 

Ban Chỉ Huy Liên Đội năm học 2021-2022

 

           Tham dự Đại hội có cô Phạm Thị Vân -  Phó Hiệu trưởng nhà trường – Phụ trách khối tiểu học, thầy Nguyễn Xuân Giáp – Phó tổng chủ nhiệm, Trợ lý Thanh niên, cô Đặng Thị Ngọc - Tổng phụ trách đội, GVCN lớp và hơn 50 học sinh là đại biều học sinh khối 3-4-5.

 

     
     
     
     
     
     

         

         Sau phần trình bày Dự thảo báo cáo kết quả công tác của nhiệm kỳ 2020-2021 và phương hướng hoạt động công tác đội trong nhiệm kỳ 2021-2022 của Đoàn Chủ tịch, các đội viên đã phát biểu đóng góp cho văn kiện. Đại hội cũng đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp trên và bầu BCH liên đội mới.

 

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop