HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024

 

      Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Cũng từ việc thông qua nội dung thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị Người Lao động, xây dựng mối quan hệ lao động tốt đẹp, dân chủ, công bằng trong khuôn khổ pháp luật, góp phần đưa ngôi trường Trương Vĩnh Ký ngày càng vững mạnh, bền vững, đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động sẽ ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa hai bên nhằm đạt được mục tiêu chung và thực hiện khối đoàn kết, tinh thần nhân bản trong tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường.

 

Phát biểu chỉ đạo của Ông Lưu Thiên Đức - Ủy viên Ban Thường vụChủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

 

        13g30 ngày 18 tháng 11 năm 2023, trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã tổ chức “Hội nghị đại biểu Người Lao động” năm học 2023 – 2024.

         Hội nghị đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Lưu Thiên Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ý kiến chia sẽ của thầy Chủ tịch Hội đồng trường Trần Văn Hiếu.

 

     
     

 

       Sau hơn 2 giờ làm việc, Thỏa ước lao động tập thể và Nghị quyết Hội nghị Người Lao động đã được ký kết giữa đại diện Người Sử dụng Lao động và đại diện Người Lao động: Thầy Trần Văn Hiếu và thầy Vũ Văn Tĩnh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà trường.

        Hội nghị đại biểu  Người Lao động năm học 2023– 2024 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã thành công tốt đẹp.

 

BAN BIÊN TẬP

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

backtop