Giới thiệu

KẾT NẠP ĐỘI VIÊN KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

16/03/2023

Nhằm mục đích đẩy mạnh việc phát triển phong trào Đội trong nhà trường cũng như phát triển và bổ sung nguồn cho tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, giúp cho các em thể hiện được bản năng của mình đồng thời cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức Đội...

Xem tiếp 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM HỌC 2022 - 2023

12/12/2022

Căn cứ Điểm 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về “Một...

Xem tiếp 

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2023

18/10/2022

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023; thực hiện phân công của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức Đại Hội Liên Đội Điểm năm học 2022- 2023; thực hiện theo tinh thần Thông báo số 26TB/HĐĐ ngày 16/02/2022 của Hội đồng đội Quận...

Xem tiếp 

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2022– 2023

17/10/2022

Nhằm kiện toàn lại tổ chức Đoàn Thanh niên của trường Trương Vĩnh Ký theo qui định điều lệ Đoàn, thực hiện theo đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ cũng như qui trình tổ chức của Đoàn cấp trên, tổng kết hoạt động Đoàn của BCH nhiệm kỳ cũ 2021 – 2022 và thông...

Xem tiếp 
backtop