Giới thiệu

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2023

18/10/2022

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023; thực hiện phân công của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức Đại Hội Liên Đội Điểm năm học 2022- 2023; thực hiện theo tinh thần Thông báo số 26TB/HĐĐ ngày 16/02/2022 của Hội đồng đội Quận...

Xem tiếp 

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2022– 2023

17/10/2022

Nhằm kiện toàn lại tổ chức Đoàn Thanh niên của trường Trương Vĩnh Ký theo qui định điều lệ Đoàn, thực hiện theo đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ cũng như qui trình tổ chức của Đoàn cấp trên, tổng kết hoạt động Đoàn của BCH nhiệm kỳ cũ 2021 – 2022 và thông...

Xem tiếp 

KẾT NẠP ĐỘI VIÊN KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

14/04/2022

Nhằm mục đích đẩy mạnh việc phát triển phong trào Đội trong nhà trường cũng như phát triển và bổ sung nguồn cho tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, giúp cho các em thể hiện được bản năng của mình đồng thời cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức Đội...

Xem tiếp 

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 2021-2022

31/03/2022

Thực hiện chỉ đạo của BCH Quận Đoàn về việc tổ chức đại hội Chi đoàn năm 2022, Vào lúc 16g00 ngày thứ năm 31/03/2022, BCH Chi đoàn giáo viên trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ (2021-2022), nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện...

Xem tiếp 

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯƠNG VĨNH KÝ NHIỆM KỲ 2021 – 2022

30/03/2022

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; thực hiện phân công của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức Đại Hội Liên Đội Điểm năm học 2020- 2021; thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 01 HD/HĐĐ ngày 25/9/2020 của Hội đồng đội...

Xem tiếp 
backtop