Giới thiệu

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2020

20/11/2020
Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021 của trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký, Công đoàn trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ huynh học sinh và các đoàn thể trong nhà trường đã tổ chức Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam cho cán bộ,...
Xem tiếp 

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 - 2021

20/10/2020
Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; thực hiện phân công của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức Đại Hội Liên Đội Điểm năm học 2020- 2021; thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 01 HD/HĐĐ ngày 25/9/2020 của Hội đồng đội Quận...
Xem tiếp 

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 – 2021

20/10/2020
Nhằm kiện toàn lại tổ chức Đoàn Thanh niên của trường Trương Vĩnh Ký theo qui định điều lệ Đoàn, thực hiện theo đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ cũng như qui trình tổ chức của Đoàn cấp trên, tổng kết hoạt động Đoàn của BCH nhiệm kỳ cũ 2019 – 2020 và thông qua Phương...
Xem tiếp 
backtop