Giới thiệu

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

11/11/2019
Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Cũng từ việc...
Xem tiếp 

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

22/10/2019
Nhằm kiện toàn lại tổ chức Đoàn Thanh niên của trường Trương Vĩnh Ký theo qui định điều lệ Đoàn, thực hiện theo đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ cũng như qui trình tổ chức của Đoàn cấp trên, tổng kết hoạt động Đoàn của BCH nhiệm kỳ cũ 2018 - 2019 và thông...
Xem tiếp 

LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

01/10/2019
- Nhằm thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020 của BCH Đoàn trường Trương Vĩnh Ký. - Chào mừng 20 tháng 10 (Ngày phụ nữ Việt Nam). Vào lúc 13g30, thứ bảy 28/9/2019, tại cơ sở Trịnh Đình Trọng, BCH Đoàn Trường Trương Vĩnh Ký tổ chức lớp “Tuyên truyền điều lệ Đoàn đợt...
Xem tiếp 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 2019-2020

17/09/2019
Căn cứ Điểm 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về...
Xem tiếp 

LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN LẦN 3 NĂM HỌC 2018 – 2019

25/03/2019
- Nhằm thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của BCH Đoàn trường Trương Vĩnh Ký - Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) - Chào mừng tháng 3 (tháng thanh niên Việt Nam). - Vào lúc 13g30, thứ bảy 23/3/2019, tại cơ sở Trịnh Đình Trọng, BCH Đoàn...
Xem tiếp 

HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ 2018-2019

22/03/2019

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho học sinh giỏi khối 12, giúp học sinh phát huy hết khả năng học tập, tư duy, sáng tạo và rèn luyện tính tự học, tự nghiên cứu của học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên và chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc...

Xem tiếp 
backtop