Giới thiệu

ĐỘI NGỦ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

04/02/2017
Trường đào tạo học sinh ba cấp: Tiểu học, THCS và THPT. Hiện trường có 88 lớp và 3.000 học sinh, trong đó 10 lớp Tiểu học, 54 lớp THPT và 24 lớp THCS. Lực lượng phục vụ công tác giảng dạy, quản lý và phục vụ của trường gồm 407 người, trong đó có 158 giáo viên bộ...
Xem tiếp 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

04/02/2017

Căn cứ theo quy chế hoạt động của nhà trường, Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu và các cán bộ quản lý có trách nhiệm thực hiện và được cơ cấu thành phần như sau :

Xem tiếp 
backtop