Góc thông tin

BIỂU MẪU DÀNH CHO GIÁO VIÊN

13/06/2020

BM 01: ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP DẠY BÙ; BM 02: PHIẾU DỰ GIỜ; BM 03: PHIẾU ĐĂNG KÝ DẠY THỰC HÀNH; BM 04: PHIẾU ĐĂNG KÝ DẠY ỨNG DỤNG CNTT; BM 05: PHIẾU ĐANG KÝ GIẢNG DẠY; BM 06: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI THÔNG TIN NHÂN SỰ

Xem tiếp 
backtop