Tin tức online - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tin tức online - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tin tức online - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tin tức online - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tin tức online - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ
Tin tức online - TRƯỜNG TRƯƠNG VĨNH KÝ
Trang chủ Tin tức online

Tin tức online

TÀI NGUYÊN SỐ

Ngày đăng: 11:03 19-12-2020
Nhằm hỗ trợ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, PHHS và học sinh các nguồn tài liệu bổ ích cũng như việc tra cứu thông tin dễ dàng thuận lợi. Trên đây là các...

TRA CỨU THÔNG TIN CHUỔI THỰC PHẨM AN TOÀN

Ngày đăng: 11:35 03-10-2020
https://pgdquan11.hcm.edu.vn//y-te-truong-hoc/tra-cuu-thong-tin-chuoi-thuc-pham-an-toan-trong-truong-hoc-nam-hoc-2020-2021-c44057-418548.aspx

05. PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Ngày đăng: 10:48 03-07-2020
05. PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

04. XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ

Ngày đăng: 10:46 03-07-2020
04. XÂY DỰNG VĂN HÓC ỨNG XỬ

03. QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

Ngày đăng: 10:45 03-07-2020
03. QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

02. LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày đăng: 10:42 03-07-2020
02. LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

LUẬT GIÁO DỤC 2019

Ngày đăng: 10:31 03-07-2020
01. LUẬT GIÁO DỤC 2019

BIỂU MẪU DÀNH CHO CHA MẸ HỌC SINH

Ngày đăng: 15:03 13-06-2020
BM 01: ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC; BM 02: ĐƠN XIN CHUYỂN MÔN THỂ DỤC;
Kế hoạch năm học
  • NĂM HỌC 2020 - 2021
  • .....................
  • Từ thứ hai ngày 10/05/2021, học sinh khối 9 và 12 đến trường học bình thường, các khối còn lại học t
Tin tức - Sự kiện
Lịch
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Icon 028.39742324
Văn phòng BVT
028.38638103 - 028.38638104
Văn phòng TĐT
028.39742324 - 028.39742325
Liên kết website
backtop