Giới thiệu

KẾT NẠP ĐỘI VIÊN KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023 – 2024

21/03/2024

Nhằm mục đích đẩy mạnh việc phát triển phong trào Đội trong nhà trường cũng như phát triển và bổ sung nguồn cho tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, giúp cho các em thể hiện được bản năng của mình đồng thời cảm nhận được sự quan tâm của tổ chức Đội...

Xem tiếp 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 27/01/2024

19/02/2024

Căn cứ Điểm 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về “Một...

Xem tiếp 

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM LẦN 2 NĂM HỌC 2023 - 2024

03/02/2024

Sau buổi Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Lễ Sơ kết Học kỳ I, năm học 2023 – 2024, vào lúc 10g sáng ngày thứ Bảy, 03 tháng 02 năm 2024, Hội đồng sư phạm trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trương...

Xem tiếp 

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2024

21/10/2023

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024; thực hiện phân công của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức Đại Hội Liên Đội Điểm năm học 2023- 2024; nhằm tạo môi trường cho Đội viên và tập thể Liên đội thực hiện quyền và trách...

Xem tiếp 

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2023– 2024

14/10/2023

Nhằm kiện toàn lại tổ chức Đoàn Thanh niên của trường Trương Vĩnh Ký theo qui định điều lệ Đoàn, thực hiện theo đúng yêu cầu về thời gian, tiến độ cũng như qui trình tổ chức của Đoàn cấp trên, tổng kết hoạt động Đoàn của BCH nhiệm kỳ cũ 2022 – 2023 và thông...

Xem tiếp 
backtop